deloltteEng
Modern Marketing Cutting-edge advertising
Systems for Business Advanced business systems
Marketing Internet advertising
WWW Modern websites
Systems for Business Ready to Go (business solutions)
Did you ever tried an Internet advertising campaign?
Your business deserves to have an excellent website
Explore the potential of ready business solutions:
Cutting-edge advertising
Advanced business systems
Internet advertising
Modern websites
Ready to Go (business solutions)
next prev
/files/photo/rzeszow1108.jpg
/files/photo/h.jpg
/files/photo/htc4666.jpg
/files/photo/sztelt6214.jpg
/files/photo/917245.jpg

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2016 r., ogłoszone w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy Fabryka e-biznesu Sp. z o.o.", dotyczącego postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z Regulaminem Konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP" – I ETAP.

- INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY FEB (PDF)