deloltte

Projekty unijne

 

      Go-global

NCBiR

Fabryka e-biznesu Sp. z o.o.

Tytuł projektu:

Strategia wprowadzenia na rynek Wielkiej Brytanii systemu IC COMPLEX 

 

Nr umowy:

Go_Global.pl(1/1)-0016/2015 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GO_GLOBAL.PL


 

Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość

Fabryka e-biznesu Sp. z o.o.

Tytuł projektu:

"Wdrożenie platformy B2B optymalizującej i automatyzującej procesy biznesowe Wnioskodawcy"

Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaWspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Priorytet: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Nr umowy: 

WND-POIG.08.02.00-18-069/14-00


 

 Fabryka e-biznesu Sp. z o.o.

Tytuł projektu:

"Nowoczesne Zarządzanie"

 

Program Operacyjny Kapitał LudzkiWspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Nr umowy: 

584/POKL.08.01.01-06-135/12

 

 Fabryka e-biznesu Sp. z o.o.

Tytuł projektu:

„Rozwinięcie działalności eksportowej firmy FABRYKA E-BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie: 6.1. Paszport do eksportu

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Nr umowy: 

UDA-POIG.06.01.00-18-139/11

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

 Fabryka e-biznesu Sp. z o.o.

Tytuł projektu:

"Bon na innowacje"

 

Numer wniosku:

196/BNI/DPP/12

 Fabryka e-biznesu Sp. z o.o.

Tytuł projektu:

"Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu"

 

Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaWspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie: 6.1. Paszport do eksportu

Nr umowy: 

UDA-POIG.06.01.00-18-063/11-00

DOTACJE NA INNOWACJE

 

 

 Fabryka e-biznesu Sp. z o.o.

Tytuł projektu:

"Usługowo – społecznościowa platforma www.slubowisko.pl"

 

Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaWspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Nr umowy: 

UDA-POIG.08.01.00-18-114/08-00