Dotacje na innowacje

Wdrożenie platformy B2B optymalizującej i automatyzującej procesy biznesowe Wnioskodawcy

w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki POIG 2007-2013

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-18-069/14-00

Okres realizacji: 01.07.2014-30.09.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoSzczegółowe informacje:
Strona PO IG: www.poig.gov.pl
Strona Instytucji Zarządzającej: www.mir.gov.pl
Strona Instytucji Wdrażającej / Pośredniczącej II stopnia: www.parp.gov.pl
Strona Regionalnej Instytucji Finansującej: hwww.rarr.rzeszow.pl

Informacje nt. realizowanego projektu / biuro projektu: 17 852 92 46 – Maciej Zagórowski

Napisz do nas lub zadzwoń teraz!