STRATEGIE DIGITAL

Planowanie rozwoju marki w kanałach online

 

 

Digital Marketing czyli Marketing Cyfrowy łącząc nowoczesne rozwiązania interaktywne z tradycyjnymi środkami przekazu, stwarza nieskończone możliwości w zakresie kreowania spójnego wizerunku marki i dotarcia do możliwie najszerszego grona odbiorców.

 

Wykorzystując w sposób zintegrowany potencjał mediów cyfrowych – Internetu, telewizji, radia oraz urządzeń mobilnych – umożliwiamy markom wielokanałowy dialog z odbiorcami.

 

Tworzymy kompleksowe strategie komunikacji digitalowej marki. Po pierwsze: definiujemy cele, a następnie dobieramy do nich kluczowe wskaźniki efekteywności (KPI).  Po drugie: analizujemy kondycję Twojej marki na tle konkurencji. Kładziemy nacisk na wszechstronne zrozumienie unikalnej specyfik firmy oraz praw, którymi rządzi się branża. Równie ważni są dla nas Twoi odbiorcy, a w szczególności ich potrzeby i zachowania w ewoluującym świecie mediów. Po trzecie: opracowujemy media-plan, czyli udokumentowaną rekomendację najskuteczniejszych narzędzi i kanałów, w oparciu o które zbudujemy multikanałową komunikację pomiędzy Twoją marką a odbiorcami spójną ze strategią sprzedażową.

 

Strategia digital marketingu uwzględnia ponadto narzędzia do monitoringu efektywności kampanii. Poprzez optymalizację wdrażanych rozwiązań i adaptowanie ich do aktualnych preferencji konsumenta możesz szybciej osiągnąć mierzalne rezultaty: wyeliminować zbędne koszty reklamowe, zwiększyć zasięg oferty i efektywność sprzedaży oraz pomnożyć przychody.

 
 
“  Umożliwiamy markom wielokanałowy dialog z odbiorcami ”
 
 
 
 

Napisz do nas lub zadzwoń teraz!