deloltte
Marketing 3.0 Nowoczesna reklama
Systemy dla firm Zaawansowane systemy
Reklama internetowa Reklama internetowa
WWW Nowoczesne strony i serwisy WWW
Systemy dla firm Internetowe systemy pro-sprzedażowe
Nowoczesna reklama
Zaawansowane systemy
Reklama internetowa
Nowoczesne strony i serwisy WWW
Internetowe systemy pro-sprzedażowe
next prev
/files/photo/rzeszow1108.jpg
/files/photo/h.jpg
/files/photo/htc4666.jpg
/files/photo/sztelt6214.jpg
/files/photo/917245.jpg
/files/photo/stiga1836.jpg

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2016 r., ogłoszone w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy Fabryka e-biznesu Sp. z o.o.", dotyczącego postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z Regulaminem Konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP" – I ETAP.

- INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY FEB (PDF)