WPROWADZANIE MARKI NA RYNEK

Launch marki

 

 

Wprowadzanie marki na rynek wiąże się ze stworzeniem przemyślanego planu, który sprawnie przeprowadzony, pozwoli szybko i sprawnie odnaleźć miejsce marki na rynku. Tworzymy strategie marketingowe, w oparciu o które skutecznie kreujemy wizerunek nowej marki w branży.

 

Jednym z kluczowych zagadnień mających wpływ na skuteczność działań realizowanych w oparciu o przyjętą strategię launchu nowej marki jest poznanie i wnikliwe zrozumienie potrzeb konsumentów: Twoich klientów zarówno stałych, jak i potencjalnych. Koncentrujemy się przede wszystkim na ich indywidualnych przyzwyczajeniach, a także zmiennych potrzebach i oczekiwaniach. Wiedzę tę uzyskujemy w drodze dokładnego badania otoczenia rynkowego marki, a na jej podstawie typujemy  adekwatne formy pozycjonowania marki na rynku (sposobu prezentacji marki i jej produktów konsumentom oraz wyróżnienia na tle konkurencji).

 

Znając preferencje konsumentów, definiujemy założenia planu marketingu mix w odniesieniu do: produktu, kanałów dystrybucji, ceny oraz promocji. Zakres każdej z tych strategii różni się w zależności od rodzaju i przeznaczenia produktów, które będą sygnowane logo marki. Stąd u podstaw każdego etapu naszych działań leżą ściśle określone cele, które powierzane nam są do realizacji.

 

Kierując się nimi, wskazujemy działania marketingowe, których wdrożenie przyczyni się do m.in.: umocnienia świadomości marki, rozszerzenia zasięgu oferty i dotarcia z nią do jak największej grupy konsumentów,  a także zbudowania wokół marki grona zaangażowanych odbiorców. To z kolei pozwoli osiągnąć mierzalne rezultaty w tym: zwiększyć efektywności sprzedaży i podnieść konwersję. 

 
 
“  Wprowadzanie marki na rynek wiąże się ze stworzeniem przemyślanego planu”
 
 
 
 

Napisz do nas lub zadzwoń teraz!