„Wzrost konkurencyjności Firmy Fabryka e-biznesu Sp. z o.o. poprzez rozwój eksportu”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Umowa o dofinansowanie POPW.01.02.00-18-0051/17-00

 

Cel i efekty projektu

Celem projektu, jest zwiększenie konkurencyjności, pozycji rynkowej oraz przychodów Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie produktu – marketingu efektywnościowego – na dwa nowe rynki zagraniczne tj. Niemcy i Austrię do końca 2018r. Realizowany projekt przyczyni się również do wzrostu zatrudnienia w Firmie Fabryka e-biznesu Sp. z o.o.

 

Wartość Projektu

Całkowita wartość Projektu wynosi 643 413,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta trzynaście złotych 00/100).

 

Wartość dofinansowania

Całkowita wartość dofinansowania przyznana Beneficjentowi wynosi 418 480,00 zł (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

Korzystanie z witryny Feb.net.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies. Jeżeli nie akceptujesz polityki cookies prosimy o opuszczenie strony.