Regulamin konkursu - jak go stworzyć?

Sklep InternetowySocial Media
Dodano 05.10.2022

Konkursy to świetny sposób, by zyskać rzesze fanów. Jednak by taka akcja okazała się sukcesem, konieczny jest regulamin. Jak go stworzyć? 

Dobrym sposobem na aktywizację i pozyskanie nowych fanów jest organizacja konkursu w Social Mediach, na przykład na Facebooku lub Instagramie. Kluczem do udanej akcji jest stworzenie rzetelnego regulaminu konkursowego, istotnego zarówno z punktu prawa polskiego, jak i Metaverse. Jak więc stworzyć dobry regulamin? Przyjrzyjmy się najważniejszym sekcjom.

 

I postanowienia ogólne

 • Wskaż obowiązującą nazwę konkursu, która jest spójna z komunikacją w Social Media.

 • Dokładnie określ Organizatora i sponsora nagród. 

 • Wyznacz sztywne ramy czasowe trwania rywalizacji. 

 

II Uczestnicy konkursu

 • Określ, kto może wziąć udział w walce o nagrody. 

 • Organizujesz konkurs tylko na terytorium Polski, czy za granicą? Zaznacz to w regulaminie! 

 • Zaproś do zabawy osoby pełnoletnie i posiadające konto na profilach społecznościowych - to tam będzie trwała zabawa.

 • Zabezpiecz się na wypadek zarzutów o nielegalne praktyki, wykluczając możliwość udziału w konkursie pracowników czy najbliższej rodziny Organizatora.

 

III Zasady i przebieg konkursu

 • Wyznacz Jury.

 • Opisz, na czym polega zadanie i jakie będą kryteria przyznania nagrody. Pamiętaj - im prościej, tym lepiej!

 • Wskaż, kiedy zostaną ogłoszone wyniki i jakie przesłanki należy spełnić, by móc walczyć o nagrodę (np. podanie danych kontaktowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie).

Uwaga! Jeśli nie organizujesz loterii, podkreśl to w regulaminie! A jeśli zamierzasz wyłonić zwycięzcę w drodze losowania, sprawdź, co musisz wiedzieć. W artykule znajdziesz też kilka pomysłów na typy konkursów, które łatwo zorganizować, a które są atrakcyjne dla obserwujących. 

 

IV Nagrody

 • Określ, jaką nagrodę przewidujesz. 

 • Zaznacz, czy nagroda podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu albo nagrody innego rodzaju.

 • Nadmień, że prawa do odbioru nagrody nie mogą być przeniesione na osoby trzecie. 

 • Aby uniknąć nieporozumień jasno określ czas, w którym Zwycięzca może podać swoje dane do przesyłki. 

 • Zastanów się ile czasu potrzebujesz aby wysłać nagrodę i podaj widełki w regulaminie.

Protip: wskaż nagrodę poniżej 2000 zł brutto. Wtedy nie podlega ona opodatkowaniu (zgodnie z postanowieniami art. 21 § 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Zamieść tę informację w regulaminie!

 

V Prawa autorskie

 • Jeśli po zakończeniu konkursu zamierzasz wykorzystywać przesłane zdjęcia czy teksty gdziekolwiek w Internecie, zadbaj o to, by w regulaminie zamieścić klauzulę o przeniesieniu praw autorskich. Poinformuj Uczestnika o tym, że z chwilą zgłoszenia następuje przeniesienie praw autorskich do haseł na Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

VI Reklamacje

 • Koniecznie podaj sposób i możliwy czas na dokonanie reklamacji. Co powinna zawierać reklamacja? Dane personalne, numer kontaktowy, oraz dokładne uzasadnienie i opis okoliczności.

 • Wyznacz ramy czasowe rozpatrzenia reklamacji.. 

 

VII Ochrona danych osobowych - RODO

 • Dane osobowe i ich ochrona to nie przelewki! Dokładnie określ, kto jest administratorem takich danych jak: nick, imię, nazwisko, adres, numer telefonu użytkownika, oraz zaznacz, że został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w razie jakichkolwiek wątpliwości. W tym punkcie podaj także adres e-mail inspektora. 

 • Poinformuj o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu na podstawie zgody, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Koniecznie wspomnij, że podanie danych osobowych ma charakter dowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie, na przykład po to, by właściwie adresować nagrodę.

 • Dla Uczestnika ważne jest także to, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania konkursu, a potem zostaną usunięte. Nie zapomnij zawrzeć takiej informacji w regulaminie. 

 • Poinformuj też, komu będą udostępniane dane Konkursowiczów, np. Jury, pracownikom i dostawcom. 

 • Zawrzyj informacje na temat tego w jaki sposób będa przetwarzne dane.   

 

VIII Postanowienia Końcowe

 • Bardzo ważne jest wyraźne zaznaczenie, że zwalniasz serwis Facebook lub Instagram z odpowiedzialności za konkurs. 

 • Zabezpiecz się na wypadek nieprzyjemnych i nieprzewidzianych akcji, takich jak obraźliwe komentarze kierowane w stronę innych Użytkowników, uczuć religijnych czy innych. Jeśli uczestnik narusza regulamin na którymkolwiek etapie konkursu może zostać z niego wykluczony, ale powinno to wybrzmieć w regulaminie. 

 • Podkreśl, że zgłoszenie się do konkursu (czyli publikacja na fanpage pracy konkursowej) jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 • Na koniec załącz informację, gdzie można znaleźć Politykę prywatności (link). 

 

Podstawą udanego konkursu jest dobrze przemyślany regulamin, na którym w razie wątpliwości może oprzeć się zarówno Organizator, jak i Uczestnicy. To wymaga trochę pracy, jednak odsunięcie widma “bana” czy kar finansowych jest tego zdecydowanie warte! Zanim więc opublikujesz kolejną nielegalną loterię, albo konkurs bez regulaminu zastanów się - czy na pewno Cię na to… stać? Jeśli ciągle masz wątpliwości co do tego, jak napisać dobry regulamin, skontaktuj się nami! 

 

Wypełnij brief

Opowiedz nam o swoich potrzebach, skontaktujemy się z Tobą, by omówić możliwości współpracy i zaproponować darmową ofertę

Wypełnij brief
Korzystanie z witryny Feb.net.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies. Jeżeli nie akceptujesz polityki cookies prosimy o opuszczenie strony.